Proverbs


A quien pineira i amassa
Nun le fura la fogaça.
Las forfalhicas de l cerron
Pa la tarde buônas son.
   
Mais bale um paixarico na mano
Que dous a bolar.
Pan i bino,
Anda camino.
   
Quien cuônta un cuônto
Acrecénta-lí un puônto.
Antre primos i armanos
Nun metas las manos. 
   
Malo háia quien mal de mi diç:
Malo háia quien me lo chega al nariç.
Nun te fies an perro que nun lhadra,
Nin an home que nun fala.
   
Cesteiro que fai un cesto
Fai un ciênto,
Dando-le berga i tiêmpo.
Filho sós, 
Pai serás, 
Cumo fazires,
Assi acharás.
   
Quien a las onze nun benir
Comerá de l que trair.
Na terça, nin tou cochino mates, nin tue filha 
cases, nin tue tela urdas.
   
Quien sembrí abrolhos cuôlhe spinos. Quien buôna semiênte sembra bun trigo cuôlhe.


Mirandês Main Page

Modern Romance Languages Main Page
Orbis Latinus Main Page

This page is part of Orbis Latinus
© Zdravko Batzarov